Esperanto en Azio 

11 - 20 (32)
 
 

250 Esperanto-kursoj en Seulo

2012-11-17

En la 3-a de nov. seulaj esperantistoj amasiĝis en Seula Junulara Gastejo por gratuli la feston nome "Memore al la 250-a kurso de Seula Esperanto-kulturcentro (SEK)". SEK komencis kursi Esperanton por civitanoj antaŭ 21 jaroj en la 1-a de sep. 1991.

Sume 1643 kursanoj

De tiam Esperanto-kursoj daŭris senpaŭze ĉiumonate nome de SEK kaj tra 250 fojaj kursoj 1643 civitanoj lernis Esperanton sub la gvido de s-ro LEE Jungkee.

SEK en ĉiu kvara jaro havas regulan feston cikle por 50 kursoj, por kiuj bezonas ĉ. 4 jarojn.

Eksterlandaj gastoj

En tiu ĉi festo kolektiĝis ĉ. 120 esperantistoj, el kiuj troviĝis ne nur koreoj sed ankau nekoreoj. La geedzoj Michel Fontaine el Francio kaj Neĝeta el Ĉinio, s-ino Margreet Peschier, s-ro Ramsey Cardwell el Usono, s-ro Michal Mocarski el Pollando kaj s-ro MATUMOTO Akira el Japanio gratulis la feston kaj oni ĝuis sufiĉe internacian etoson kun eksterlandaj gastoj.

Simpozio "Kiel utiligi Esperanton?"

La festo komenciĝis kun la simpozia temo "Kiel utiligi Esperanton?", kies simpozianoj estis s-ro Michel Fontaine kiel eksa lernejestro pri edukado, s-ro MATUMOTO Akira kiel Oomotano pri religio kaj s-ro PARK Yongseung (koreo) kiel entreprenisto pri komerca kampo. Tri esperantistoj serioze kaj sincere diskutis pri la temo nur en Esperanto kaj ili konkludis, ke Esperanto devas esti enkondukota en ĉiuj kampoj.

Kreskigu novajn Esperanto-parolantojn!

Post la simpozio okazis ceremonio por gratuli la memorindan feston. LEE Jungkee kiel organizanto de la festo akcentis, ke por prosperigi Esperanto-movadon ni, ĉiuj esperantistoj, devas klopodi kreskigi novajn esperantistojn - se ne, nia movado stagnos kaj fine malaperos sur la terglobo citante diraĵon de Zamenhof (kiam centoj de kunbatalantaj amikoj premos al mi la manon kaj promesos al mi, ke ili neniam ĉesos laboradi por nia afero, tio ĉi estos por mi rekompenco tute sufiĉa).

Fabeloj de la fratoj GRIMM - korea versio

Dume SEK nove eldonis la kompletan libron kun korea versio nome, "Fabeloj de la fratoj GRIMM" memore al la festo, por kiu 22 koreaj esperantistoj engaĝiĝis.

Honorigoj

Kaj SEK donis dankesprimilon al du s-inoj CHO Myongja kaj HWANG Jiyeon, kiuj brile kontribuis por Esperanto-movado kiel fervora esperantisto.

Venonta granda festo en 2016

Post kvin-hora festo, oni disiĝis promesante, ke post 4 jaroj oni rekolektiĝos por festi "Memore al la 300-a kurso de SEK" en la 1-a de okt. 2016 en la sama loko.

[Landa agado]

 

Prelego en la Goethe-Centro en Hajderabado (Barato/Hindio)

2007-12-12

En la 11a de decembro en la Goethe-Centro en Hajderabado (Hyderabad) en Barato (Hindio) okazis prelego pri "Esperanto, lingvo-politikoj kaj lingvaj homaj rajtoj".

Proksimume 25 personoj sekvis la anglalingvan prezentadon de A. Giridhar Rao, ankaŭ s-ino Amita Desai, la direktorino de la Centro. Ŝi interesiĝis aparte pri la lernfaciliga valoro de Esperanto por aliaj lingvoj. Ŝi anoncis, ke la Centro pretas testi la pretendon per Esperanto-kurso por la lernantoj de la germana lingvo en la Centro.

Ĉeestis ankaŭ ĵurnalisto de la ĉiutaga gazeto "The Times of India", kiu faris plurajn demandojn pri Esperanto dum la prelego kaj poste intervjuis la preleginton, s-ron Rao.

[Landa Agado]

 

Post 5 jaroj da silento reaperas ĉina revuo

2005-08-31

En nova formo kun nova nomo reaperas la revuo "El Popola Ĉinio" kiel "Esperanto.com.cn". La nova, juneca nomo estas signo de moderna enhavo kaj aspekto.

[nun]

 

Esperanto-flago trifoje jare

2005-08-15

En Mongolio oni varbas per la Esperanto-flago tri foje jare. Tiam la flago flirtas en la plej supra etaĝo de "Bridge Plaza Hotel" en la ĉefurbo de la lando por memorigi homojn pri la internacia lingvo.

La unua flirtoperiodo okazas inter la 11-a kaj la 13-a de julio ĉiujare. Ĝi estas naciaj festo-tagoj en Mongolio kaj la tradicio samaĝas kun la Esperanto-movado tie.

Lu dua flirto-periodo estas la daŭro de la universalaj kongresoj ĉiujare.

La tria flirto-tago estas la 21-a de decembro, kiam okazas la naskiĝdatreveno de la sciencisto B. Rinchen (1905-1977), kiu estis ankaŭ esperantisto.

[landa-agado]

 

Vjetnamaj junuloj oficiale esperantumas

2005-08-09

Dum la Internacia Junulara Kongreso en Polio Tutmonda Esperanto-Junulara Organizo akceptis kiel sian 44-an mambro-asocion la junularan organizon VEJO, el Vjetnamio.

Daŭra progreso en Azio

Dum la sama kongreso Nepala Esperanto-Junulara Organizo ricevis la statuson de observanto-asocio, kio signifas, ke ĝi estos plenrajta asocio eble ekde la venonta jaro.

[tejo-aktuale]

 

Vjetnamaj junuloj kolektiĝas per Esperanto

2005-07-13

En majo kunvenis la unuan fojon junaj vjetnamaj esperantistoj tutlande danke al la kunlaboro de preskaŭ ĉiuj enlandaj Esperanto-organizoj. La kongreso pasis en tre laborema etoso. La junuloj interalie konsentis, ke ili kandidatiĝos organizi la Internacian Junularan Kongreson en 2007.

[landa-agado]

 

Tago de Esperanto en Japanio

2005-06-13

La 12-a de junio estas Tago de Esperanto en Japanio. Dum tiu ĉi tago Japana Esperanto-Instituto organizas ĉiujare gazetaran kampanjon pri la internacia lingvo.

Antaŭ 99 jaroj en 1906 la 12-an de junio estis fondita Japana Esperanto-Asocio. Tiu ĉi dato estas la unua memorŝtono de la historio de la internacia lingvo en Japanio.

[landa-agado]

 

Esperanto-bulteno en Tajvano

2005-06-08

Ekde antaŭ ne longe jam ankaŭ Tajvano havas sian Esperantan bultenon. Ĝi estas Formosa Folio.

La bulteno enhavas novaĵojn de la tajvana kaj de alilanda Esperanto-vivo, kulturajn informojn, verketojn kaj poemojn en la internacia lingvo.

[landa-agado]

 

Ĉina Universitato informas en Esperanto

2005-04-24

La retpaĝaro de Ĉina Universitato de Fremdaj Aferoj kaj Ekonomio en Pekino ofertas informojn kaj informas pri si ankaŭ en Esperanto.

La retpaĝaro ofertas ne nur simplajn informojn pri la universitato, sed ĝi enhavas proprajn angulojn por aktualaj informoj, forumo kaj por Esperanto-novaĵoj.

Ĝojiga estas la uzo de Esperanto en la paĝoj, ĉar krom la internacia lingvo estas uzataj nur tri aliaj: ĉina, angla kaj japana.

[nun]

 

Esperantistoj en Ĉinio komencis la novan jaron per evoluo

2005-01-23

La 1-an de januaro komenciĝis la Ĉina Esperanta Evolua Forumo en Luoyang, Ĉinio. Ĉefa temo de la forumo estis instruado.

[esper-inform]

 

© EsperantoLand