Gazetoj 

(3)
 
 

Retgazeto "Barelo" pri Litovio

2010-02-24

En oktobro 2008 Antanas GRINCEVICIUS, esperantisto el la litovia ĉefurbo Vilnius, iniciatis retan taglibron (tiel nomatan "blogon") pri interesaj kaj aktualaj eventoj en Litovio. Esperanto-temoj tie ankaŭ ne estas fremdaj. Efektive, tiu taglibro estas altnivela retgazeto pri Litovio kun la titolo "Barelo".

Historio, kulturo, politiko, ...

“Barelo” estas imitinda ekzemplo de praktika utiligo de Esperanto. Eble ĝi estas unika en la mondo - apenaŭ ekzistas io simila en aliaj landoj. La retgazeto estas profesie farita. Ĉiu artikolo estas bele kaj trafe ilustrita. En la retgazeto eblas legi interesajn kaj aktualajn artikolojn pri historio, kulturo, naturo, arto, ekologio, ekonomiko, politiko, energetiko, festoj, folkloro, fotografio, lingvo, literaturo, muziko, scienco, sporto k.s. de Litovio – entute estas 51 ŝlosilvortoj, el ili 5 estas Esperanto-rilataj. Ĉiuj artikoloj estas verkitaj de la aŭtoro en bona Esperanto. Estas bona ekvilibro de diversaj temoj. Do, la retgazeto ne estas pri Esperanto, sed simile kiel la revuoj "Monato" au "Kontakto" pri diversaj temoj en Esperanto.

84 artikoloj ĝis nun

Ekde la lanĉo de la retgazeto la 10-an de oktobro 2008 ĝis hodiaŭ (la 18-an de februaro 2010) en ĝi estas publikigitaj 84 artikoloj, el ili 12 estas ligitaj kun Esperanto. La retgazeto havas ligojn al aliaj retejoj pri fotoj, tradukado, lingvaj problemoj, diversaj TTT-ejoj, esperantistoj, literaturo, tekstoj, gazetaro, E-radioj k.s.

Ĉu vi ŝatos ĉerpi el la "barelo"?

La retgazeto meritas multe pli da atento ol ĝi havis ĝis nun, ĉar pro la modesteco de la aŭtoro (retpoŝte: grinanta ĈE gmail.com) ĝi ne estis sufiĉe reklamita.

Slogano

La slogano de la retgazeto estas: "Por eldiri la opinion ne serĉu barelon sur bazara placo...".

[Povilas JEGOROVAS, redakcio]

 

Interesaj artikoloj per Esperanto

2004-06-02

En brazila urbo Campos, lokaj esperantistoj komencis interesan kampanjon por vere utiligi la internacian karakteron de la internacia lingvo: Ili portugalen tradukas artikolojn el Esperanto-gazetoj kiel Monato kaj Kontakto kaj publikigas ilin en loka gazeto.

Artikoloj el Esperanto-gazetoj

La membroj de la Campos Esperanto-Klubo en la brazila ŝtato Rio de Janeiro kunvenas ĉiusemajne. Ili ĉiufoje elektas el la lastatempaj Esperanto-gazetoj taŭgan artikolon, kiun en la sekvaj tagoj hejme tradukas unu el la grupanoj al la portugala.

Publikigo en loka brazila ĵurnalo

Ĉe la venonta grupkunveno oni komune revizias la tekston kaj sendas poste al la loka ĵurnalo "A Cidade". Tiu regule publikigas la tradukitajn artikolojn jam de pluraj monatoj menciante ĉiam fine la lokan Esperanto-klubon. La ĵurnalo "A Cidade" evidente ŝatas la publikigojn - kiam ne venas la artikolo ĝustatempe, la gazeto siaflanke petas la sendadon, kiel informis s-ro Ilmar Gomes Ferreira, la prezidanto de la klubo en Campos.

"Inda je imitado"

"Agado inda je imitado mondskale" opinias Aloísio Sartorato de la Kultura Kooperativo de Esperantistoj (KKE).

 

Artikoloj el "Le Monde Diplomatique" en Esperanto

2002-09-05

Dudeko da artikoloj el la franca monata gazeto "Le Monde Diplomatique" legeblas esperantlingve en la interreto; la plej freŝdata teksto estas la ĉefartikolo de la septembra reta eldono de la gazeto: "Celo Bagdado".

Pli fruaj artikoloj traktas ekzemple la ekspluatadon de infanoj, la lukton kontraŭ aidoso kaj la krizon en Argentino. La tekstojn tradukas Vilhelmo Lutermano.

[DEJ]

 

© EsperantoLand