Vojaghado 

(8)
 
 

1450 adresoj en Pasporta Servo

2010-02-12

La ĉi-jara adresaro de Pasporta Servo enhavas 1450 gastigantojn en 91 landoj. En la antaŭa eldono (2008) estis 1225 adresoj en 90 landoj. La unuan lokon okupas laŭ la nombro de gastigantoj Francio per 177 adresoj, la duan Germanio (117 adresoj).

Gastigantoj en Ĉinio, Senegalio kaj Irano

En Brazilo estas 84 gastigantoj. Aliaj landoj kun multaj adresoj estas Rusio (81), Pollando (75), Ukrainio (65), Usono (63), Hungario (53), Japanio, Nederlando, Ĉinio kaj Senegalio (po 36), kaj Irano (34). Rimarkindas, ke inter la unuaj dek tri landoj troviĝas ses ekstereŭropaj landoj.

En la 208-paĝa poŝlibro troviĝas, krom la adresoj k.a. informoj pri la gastigantoj, ankaŭ mapoj kun indikoj pri lokoj kun gastigantoj. Enestas ankaŭ reguloj kaj konsiloj pri la uzo de la servo kaj utilaj adresoj.

Komparo kun CouchSurfing

Interese estas noti, ke en la interreta gastiga servo CouchSurfing intertempe troviĝas 820 homoj, kiuj indikas almenaŭ la nivelon de komencanto pri Esperanto. En Francio estas ekzemple 115 Esperanto-parol(et)antoj ĉe CouchSurfing, en Germanio 70.

Unua eldono de Pasporta Servo en 1974

La ideo pri Pasporta Servo, tiam sub la nomo "Programo Pasporto", estis prezentita de la argentinano Ruben Feldman González en 1966. La unua adresaro laŭ la nuna sistemo, kun 40 gastigantoj, aperis en 1974 sub la gvido de Jeanne-Marie Cash el Francio. Ambaŭ pioniroj estas gastigantoj ankaŭ en la nuna eldono.

Reta eldono kaj socia retejo

En 2009, Pasporta Servo fariĝis ankaŭ socia retejo, kie kaj gastoj kaj gastigantoj povas membriĝi kaj kontakti unu la alian. La retpaĝaro ne anstataŭas la adreslibron sed ofertas novajn servojn, haveblajn nur per Interreto: grandigebla monda mapo, serĉilo, forumo por peti informojn pri vojaĝo, kaj taglibrejo por rakonti pri siaj vojaĝoj. La retpaĝo nun havas pli ol 1200 uzantojn, el kiuj ĉ. 700 estas gastigantoj.

La papera eldono de la adresaro estas aĉetebla ĉe libroservoj kontraŭ ĉ. 9 EUR.

[Gazetaraj Komunikoj de UEA, EsperantoLand]

 

Du polaj Esperanto-parolantoj retenitaj en Nepalo

2006-03-27

Entute kvar montgrimpantoj el Pollando estis dum kelka tempo retenitaj en Nepalo de maoistaj rebeloj; du el ili parolas Esperanton kaj kontaktis la nepalan Esperanto-asocion per satelita telefono.

Tion raportis pluraj gazetoj kaj aliaj komunikiloj interalie la germana televida sendostacio specialigita pri novaĵoj N24 sur siaj interretaj paĝoj.

 

"Suno" gvidas vin tra Mongolio per Esperanto

2004-08-11

Antaŭ ne longi fondiĝis Mongola Centro "Suno" por Internacia lingvo, Kulturo kaj Turismo. La asocio ofertas diversajn turismajn servojn por esperantistoj, kiuj deziras turismumi en bela, azia lando, Mongolio.

Esploru Mongolion per 12 itineroj!

La Centro ofertas al la Esperanto-turistoj 5 diversajn programojn, kiuj prezentas la sekretojn kaj interesaĵojn de la mongolia ĉefurbo Ulambator. Pliaj 7 itineroj gvidas tra la tuta lando, dum kiuj oni povas gustumi la etoson de mongola nacia festo aŭ eksperti la etoson de la antikva ĉefurbo aŭ de la Gobi-dezerto.

[landa-agado]

 

Litovia informilaro daŭre kreskas

2004-08-11

Denove aperis informilo pri litova urbo. Nun oni povas informiĝi pri Kaunas kaj ĝia regiono en Esperanto. La apero de la nova informilo estas parto de la kampanjo antaŭ la 90-a Universla Kongreso, kiu okazos en Vilnius, la ĉefurbo de Litovio en 2005.

32 paĝoj, 2000 ekzempleroj

La kolora, 32 paĝa eldonaĵo aperas en 2000 ekzempleroj. La Esperanto-tradukon pretigis esperantistoj de la loka Esperanto-asocio kaj eldonas la regiona turisma asocio. La eldonaĵo enhavas multaj belajn fotojn kaj gravajn informojn pri Kaunas-regiono.

[landa-agado]

 

Bicikle kaj Esperante de Nantes al Brest en Bretonio

2004-06-01

La societo "Esperanto Vannes" organizas "trankvilan biciklan karavanon" ĉe la kanalo de Nantes al Brest en la bela bretona pejzaĝo.

La plej grava celo de la biciklado "NantoBresto2004" estas plezuro kaj praktikado de Esperanto same kiel ĝuo de la naturo.

 

Esperanto-grupoj tutmonde

2003-10-15

Esperanto-grupoj el sume 32 landoj nun troviĝas sur la maparo de EsperantoLand. Ekster Eŭropo nuntempe la rekordon tenas Usono per 20 enmetitaj grupoj, en Brazilo oni trovas informojn pri 14 lokaj rondoj. Afrikaj Esperanto-parolantoj renkontiĝas interalie en Niĝerio, Kongo, Tanzanio kaj Zimbabvo.

Kontakto inter vojaĝantoj kaj grupoj

La mapoj ĉe EsperantoLand celas subteni la kontakton inter vojaĝantaj Esperanto-parolantoj kaj lokaj grupoj. Ili faciligu la vizitojn ĉe la lokaj rondoj, riĉigu ilian programon kaj montru la hodiaŭan ĉefan utilecon de Esperanto: Amikecaj kontaktoj je individua nivelo.

La enmetado de la datumoj estas same senkosta kiel la vizitado de la paĝoj. Ankaŭ ne necesas registri sin - la paĝoj www.EsperantoLand.org/grupoj estas libere alireblaj.

 

Dujara mondvojaĝo tra 40 landoj

2002-06-18

En la urbodomo de la okcidentfranca urbo La Roche-sur-Yon la urba konsilisto Fabrice Ordonneau la 15an de junio faris oficialan akcepton por la du esperantlingvaj mondvojaĝantoj Rachel Prual kaj David Cholet. Ili la 15an de julio 2000 ekis petveture kaj dum sia dujara vojaĝo vizitis entute 40 landojn. Ofte ili gastis ĉe esperanto-parolantoj kaj tiel ili konatiĝis kun la vizitataj landoj el la perspektivo de la enlandanoj.

 

Multaj afrikanoj en la "Amikeca Reto"

2002-06-18

Esperanto-parolantoj el 54 landoj troviĝas en la plej nova eldono 2002/2003 de la "Amikeca Reto". Ili volas konatiĝi kun aliaj Esperanto-parolantoj, kiuj vizitas ilian loĝlokon, aŭ volas kontaktiĝi kun ili per leteroj aŭ per retmesaĝoj. Ĉi-jare aldoniĝis al la listo interalie la landoj Urugvajo kaj la Filipinoj. Forte kreskis la nombro de kontaktadresoj en afrikaj landoj kiel Ganao, Togo aŭ Senegalio.

Rektaj kontaktoj inter la civitanoj

Parte la personaj indikoj en la adresaro "Amikeca Reto" estas tre detalaj. Ili entenas proponojn por komunaj ekskursoj kaj vizitoj. Plie oni trovas temojn, pri kiuj la listanoj ŝatus komuniki. Kelkaj partoprenantoj de la "Amikeca Reto" serĉas partnerojn por komunaj ferioj aŭ por reciprokaj vizitoj de la infanoj.

La nova eldono haveblas kontraŭ 10 eŭroj. En Germanio dissendas la ekzemplerojn Franz Knöferl franz.knoeferl@Pfaffenhofen.de - la sendado kostas 1,50 eŭrojn.

[esper-german]

 

© EsperantoLand