Esperanto en Ameriko 

11 - 14 (14)
 
 

Esperanto-instruado en brazilaj lernejoj

2009-02-23

Eble Esperanto fariĝos libervola instrufako en brazilaj lernejoj. Nuntempe en la brazila senato okazas leĝofara proceduro pri tio; laŭ la propono la enkondukon oni planas post tri jaroj.

La proponon faris en februaro 2008 la senatano Cristovam Buarque, iama kulturministro kaj iama rektoro de la universitato de Braziljo. (Originala propono kun motivigo (pdf))

Lingvo por la paco

En sia motivigo senatano Buarque substrekas la signifon de lerneja instruado por la paco. Li priskribas la Esperanto-komunumon kiel iniciaton por la paco kaj por la kunkreskado de la mondo per komuna lingvo. Kvankam laŭ la senatano la angla lingvo kaj komputilaj tradukoj estos la iloj por la lingva integriĝo de la mondo, Esperanto estas uzata de milionoj da homoj tutmonde, kiuj konsistigas grandegan pacmovadon. Se la lernejo volas engaĝiĝi por la paco, la libervola instruado de Esperanto povas esti grava faktoro, ne nur pro la lingvo, sed ankaŭ pro la paca spirito, kiun ĝi simboligas.

Pozitiva raporto en la kultura komisiono

La leĝopropono enhavas la enmeton de mallonga alineo en la brazilan leĝon pri gvidlinioj kaj bazoj de la edukado. La propono estas aktuale traktata en la komisiono pri edukado, kulturo kaj sporto de la brazila senato. La raportanto, senatano Marcelo Crivella rekomendis en sia raporto la akcepton de la leĝoprojekto kaj per tio la plusendadon al la plenkunsido de la senato.

La leĝoŝanĝo laŭvorte

La brazila leĝo pri gvidlinioj kaj bazoj de la edukado ( leĝo n-ro 9.394 de la 20-a de decembro 1996) difinas en artikolo 26, paragrafo 5:

"En la varia parto de la instruado inkluziviĝos, ekde la kvina jaro kiel devo, la instruado de almenaŭ unu moderna fremdlingvo, kies elekton faras la lerneja komunumo, laŭ la eblecoj de la instrua institucio."

La nova paragrafo 6 aldonas:

"Esperanto konsistigos laŭvolan lernobjekton en la mezlernejo kaj ĝia instruado estos deviga, se la petoj pravigos tion."

Se la leĝo akceptiĝos, oni povos peti en Brazilo la instruadon de Esperanto ekde proksimume la kvina lerneja jaro. La brazilaj Esperanto-asocioj jam pripensas, kiel eventuale zorgi pri sufiĉa kvanto de Esperanto-instruistoj.

 

Esperanto-kolokvo en Kubo

2007-12-02

De la 16a gis 18a de novembro ĉi-jare okazis en Havano la unua kolokvo de Kuba Esperanto-Asocio (KEA) sub la temo "Esperanto: lingvo, kulturo, movado".

La kolokvo arigis pli ol 70 Esperanto-parolantojn el la tuta lando en la sidejo de la Malgranda Baziliko de la Monaĥejo Sankta Francisko de Asizo situanta en la malnova urboparto.

Pri la historio de Esperanto en Kubo k. a.

La programo de la kolokvo inkluzivis interalie prelegojn pri la historio de la kuba esperanto-movado kaj pri nuntempo kaj estonteco de la movado internacia. Krome prezentiĝis kulturaj kaj instruaj temoj kiel programaro kreita de kuba esperantisto por interaktiva kurso en komputilejaj kluboj.

Planoj pri aranĝoj

Por la unua fojo la kuba ILEI-sekcio okazigis ekzamenan sesion de KEA kies rezulto estis tre pozitiva. La kubaj ekzamenoj estas kreitaj surbaze de la principoj starigitaj de la internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA. Ili celas daŭre plialtigi la lingvajn kapablojn de la kuba esperantistaro por alfronti estonte gravajn eventojn internaciajn; oni komencis la preparadon de la Unua Kultura Festivalo de KEA planata por novembro 2008 kaj pensas pri eventuala okazigo de Universala Kongreso en la insulo en la jaro 2010.

Forumo pri esperantismo

Alia grava programero estis la "Forumo pri esperantismo", pri ekesto kaj tendencoj surbaze de diversaj dokumentoj kaj manifestoj de la Esperanto-movado.

Ekspozicio

Okazis solena malfermo de ekspozicio pri Esperanto en la provinca biblioteko situanta en tre centra placo de la malnova urboparto. Krome oni faris urban promenadon kun halto ĉe la zamenhofa memortabulo situanta en publika halo de konata komerca centro. La memortabulon oni starigis en Havano en julio 1990 okaze de la 75 UK okazinta en Kubo.

Teatro kaj koncertoj

La kulturaj vesperoj inkluzivis teatran prezenton, koncerton de la elstara kuba aktorino Georgina Almanza, muzikan koncerton en Esperanto kaj ferman ceremonion kaj feston en la centra sidejo de KEA en Havano.

Gazetaraj raportoj

La kolokvo donis okazon informi pri esperanto en diversaj amaskomunikiloj provincaj kaj tutlandaj.

[e-ins - Maritza Gutiérrez]

 

Brazila arto-muzeo en Esperanto en la reto

2005-09-08

Retpaĝaro pri Arta Muzeo de la Federacia Univesitato de Cearao legeblas ankaŭ en Esperanto en la reto. Krom tre interesaj historiaj kaj kulturaj informoj en la nun pretiĝanta Esperanto-versio vi eĉ povos per la reto viziti la muzeon.

[nun]

 

Novaĵoj el Ĉilio

2005-06-02

La esperantlingva retgazeto "Ĉilia Aero" publikigas de kelkaj monatoj novaĵojn el Ĉilio en Esperanto. La gazeto ĝis nun raportis interalie pri aidoso-testoj por kreditpetantoj ĉe bankoj, mortintaj cignoj pro celulozo-fabrikoj proksime de Valdivja kaj pri ĉiutaga veturado al lernejo per boateto.

 

Nova Esperanto-kurso ĉe brazila universitato

2005-05-04

Ekde antaŭ ne longe daŭras ĉe Universitato de Fortoleza, Brazilo kurso de Esperanto.

[nun]

 

500 libroj senditaj

2005-04-25

En la kadro de la kampanjo "Esperanto en la Bibliotekojn" estis jam dissenditaj pli ol 500 libroj al 41 bibliotekoj ekde julio 2001.

La kampanjon iniciatis la brazila asocio, Kultura Kooperativo de Esperantistoj poste ĝin subtenis pluraj esperantistoj kaj ankaŭ UEA.

El inter la 41 bibliotekoj, kiuj jam ricevis librodonacojn 31 estis braziliaj kaj aliaj 10 troviĝas eksterlande. La plej lasta ricevanto estas "Biblioteca Pública do Estado do Acre" en Brazilio, kiu ricevis 12 librojn pri aŭ en Esperanto.

[landa-agado]

 

Kuba Novaĵagentejo uzas Esperanton

2005-03-22

Antaŭ kelkaj tagoj la Kuba Informa Agentejo (AIN) komencis oferti ankaŭ esperantlingvajn novaĵojn sur siaj interretaj paĝoj. Krom en Esperanto la agentejo ofertas siajn novaĵojn en la lingvoj hispana, portugala, franca kaj angla.

En la Esperanto-paĝaro de la kubaj paĝoj oni povas legi ekzemple la opinion de la UN-raportanto pri Nutrado, Jean Ziegler, pri la usona blokado kontraŭ Kubo. La novaĵagentejo raportas ankaŭ pri deklaro de intelektuloj el diversaj landoj, kiuj subskribis alvokon kontraŭ la "usona agreso" kontraŭ Kubo.

Ekde la ĉefpaĝoj de la "Agencia de Información Nacional" (AIN), www.ain.cu oni atingas la Esperanto-paĝojn per klako al la verda Esperanto-flago supre dekstre.

[ret-info]

 

Poŝtkartoj ligu universitatanojn al Esperanto!

2005-03-10

Gvidanto de Esperanto-kurso en la nacia universitato de Kostariko petas parolantojn de Esperanto sendi bildkartojn al la studentoj, ke ili estu iom pli ligitaj ankaŭ persone al la medio de la internacia lingvo. La bildkartoj estos disdonitaj fine de la kurso, tiel ĉiu povos teni personan memoron pri la internacia lingvo.

[landa-agado]

 

Ekkonu la esperantan Peruon el la reto!

2004-07-13

Dum du semajnoj la Esperanto-parolanto Stefano Keller vojaĝis tra la sud-amerika Peruo kaj en multaj lokoj kolektis informojn pri Esperanto kaj la Esperanto-parolantoj en la lando.

Turismo kaj instruado en la fokuso

La retpaĝaro de Stefano Keller rilate Peruon prezentas la rezulton de la informo-kolektado; ĝi fokusiĝas ĉefe al turismaj informoj kaj Esperanto-instruejoj.

[nun]

 

Interesaj artikoloj per Esperanto

2004-06-02

En brazila urbo Campos, lokaj esperantistoj komencis interesan kampanjon por vere utiligi la internacian karakteron de la internacia lingvo: Ili portugalen tradukas artikolojn el Esperanto-gazetoj kiel Monato kaj Kontakto kaj publikigas ilin en loka gazeto.

Artikoloj el Esperanto-gazetoj

La membroj de la Campos Esperanto-Klubo en la brazila ŝtato Rio de Janeiro kunvenas ĉiusemajne. Ili ĉiufoje elektas el la lastatempaj Esperanto-gazetoj taŭgan artikolon, kiun en la sekvaj tagoj hejme tradukas unu el la grupanoj al la portugala.

Publikigo en loka brazila ĵurnalo

Ĉe la venonta grupkunveno oni komune revizias la tekston kaj sendas poste al la loka ĵurnalo "A Cidade". Tiu regule publikigas la tradukitajn artikolojn jam de pluraj monatoj menciante ĉiam fine la lokan Esperanto-klubon. La ĵurnalo "A Cidade" evidente ŝatas la publikigojn - kiam ne venas la artikolo ĝustatempe, la gazeto siaflanke petas la sendadon, kiel informis s-ro Ilmar Gomes Ferreira, la prezidanto de la klubo en Campos.

"Inda je imitado"

"Agado inda je imitado mondskale" opinias Aloísio Sartorato de la Kultura Kooperativo de Esperantistoj (KKE).

 

© EsperantoLand